Květomluva N-Ž

8. července 2008 v 18:54
Náprstník - Nezbývá mi pro tebe čas
Narcis - koho by neupoutala Tvá krása?
Narcis bílý - vynikáš hrdostí.
Narcis žlutý - proč chceš zmařit naši lásku?
Netík - příliš podléhám Tvým svodům.
Netřesk - Věřím v naše budoucí štěstí.
Netýkavka - Nepřibližuj se ke mně.
Ocún - pamatuj Tvoje krása i láska pomine!
Ohnice - Jedno obejmutí ti poví víc než sterá slova.
Okrotice - Divíš se, že jsme se opět shledali?
Okurka - Dozvěděl jsem se, že miluješ jiného.
Okurkový květ - běda mému soku v lásce.
Oleandr obecný - Má milá, každý tě musí hned milovat.
Olivová větévka - Smiřte se!
Olivový květ - Máš dobré srdce a to je základ našeho přátelství i lásky.
Olšová větévka - řekni mi, že Ti mohu v lásce věřit.
Olšové listí - kdy mne vyslyšíš?
Oměj - přijď zase na smluvené místo, budu Tě očekávat.
Orlíček - Miluji tvoje mládí a odvahu.
Ořech vlašský - Sytíš nové naděje ve spokojený život.
Ořechový květ - Čiň, co chceš!
Ořechový list - vše v dobré se obrátí, neztrácej naději.
Osiková větvička - ráda bych se vdávala.
Ostružina - láska je jen jedna, a to je láska upřímná a věrná.
Ovesná lata - Zmýlil jsi se ve mně, milý.
Palmový list - žijme v míru.
Pampeliška - jsi v lásce jako dítě, jsi nerozumná.
Pažitka - Lásce nikdo neodolá.
Pelargónie - Skloň se ke mně!
Pelyněk černobýl - je nám souzeno osudem, že se musíme rozejít.
Pěnišník - Budeme šťastni, jen mi důvěřuj.
Penízek - Jsem k tobě připoután.
Pepř - Musíš rozumět žertu, neboť žert je kořením života.
Petrklíč - kdo je pánem tvého srdce?
Petržel - Skromnost je vlastnost, která tě krášlí
Pivoňka - minula krása naší lásky.
Plamének - Věřím ti, tys mojí jedinou nadějí.
Platan - Jsi nevěrná a nestálá.
Plnokvětá astra - zůstaneš mi věrná?
Podběl - Dnes mě ještě očekávej.
Podražec - Vyznávám ti lásku.
Podsněžník - Tys moje první láska.
Pohanka - Tys mne pohaněla, nechci s tebou již nic mít.
Pomerančovník - Mou lásku si musíš umět vydobýt.
Pomerančový květ - má láska je upřímná.
Pomerančový list - Buď celá moje.
Pomněnka - nezbývá nám nic než vzpomínání.
Popenec - Byla bys mi dobrou manželkou a hospodyní.
Prha arnika - Mohu ti důvěřovat?
Proso - proč mi již nedůvěřuješ?
Protěž - naše láska potrvá až za hrob.
Pryskyřník - miluješ příliš často změnu.
Pryšec - musíme dát pozor, naší lásce hrozí nebezpečí.
Přeslička - proč jsi tak mrzutý.
Psárka - Moudrost i trocha lsti, přemohou všechny překážky.
Pstroček dvoulistý - Proč se nesneseme?
Pšeničný klas - poznal jsem na Tvých očí,že mou lásku opětuješ.
Ptačí zob - dnes večer určitě přijdu na sjednané místo.
Pupalka - jsi příliš zvědavá a to Ti nesluší.
Puškvorec - každý Tě rád vidí.
Pýchavka - Tvé skutky jsou hříšné, nevěrnice.
Pýr - vyslyš mé prosby.
Rajské jablíčko - Také radost má slzy. Onou nepříjemností jsi si sama vina.
Rákos - Tvá věrnost přetrvá všechna nebezpečenství.
Réva vinná - jsem s Tebou šťasten.
Reveň - Jednej rychle!
Rezeda vonná - upřímná mysl a dobré srdce je mi milejší než pomíjející krása.
Rmen - Chladností splácíš moji lásku!
Routa - nic nás již nemůže rozdělit.
Routička - Chtěla bych ti říci, jak by mě těšil svět s tebou.
Rozchodník - Sbohem, když je nám to souzeno.
Rozmarýna - chci být jen Tvou.
Rozrazil - pro tebe se odvážím všeho na světě.
Rožec - Marná je moje touha.
Rulík zlomocný - jsi krásná, ale Tvé srdce je zrádné.
Růže bílá - soužím se, neboť mnou opovrhuješ.
Růže jasně červená - jsem velmi blažený Tvou láskou.
Růže měsíční - Nemohu se nasytit chvil s tebou prožitých.
Růže planá - Tvá láska nepotřebuje ozdoby.
Růže plná - proč mi odpíráš Tvou lásku?
Růže rudá - vážím si Tě a miluji Tě horoucně.
Růže stolistá - obdivuji se Ti.
Růže - Vyznávám ti lásku.
Růže žlutá - žárlím na Tebe.
Růžičková větvička - Ne!
Růžové poupě - musím věřit ve štěstí.
Růžový list - ano!
Rybízová větvička - snesl bych Ti modré z nebe.
Řasa - Tys dobrá dušička.
Řebříček - Nudíš mne.
Řebříček obecný - nudíš mne.
Ředkev - Neplač, svých slz si ušetři.
Řepka - závidíš mi.
Řeřicha - rozhodni sama o naší lásce.
Řešetlák - jsi nemilosrdná ke mně.
Salát - Poraď, co mám činit?
Samorostlík - Vidím tě stále
Sasanka - nechci lásku z přinucení.
Sedmikráska - přestože se nemůžeme sejít, mám Tě stále upřímně rád.
Seno - Přinesla jsi mi štěstí.
Silenka - Velká je touha má po tobě.
Sítina - Smím přijíti, až budeš sama?
Skořicovník - Neznáme se odněkud? Jste mi povědomá.
Slaměnka - pravá láska nepomine.
Sléz - jsi krásná, ale srdce máš z ledu.
Slíva - zdá se mi často o Tobě.
Slívový květ - Sním jen o tobě, ale marně.
Slívový list - Tys nesplnila mé očekávání.
Slunečnice - nemůžeš se zříci alespoň trochu své hrdosti?
Slzičky - Jsem na věky tvůj.
Smetanka - Jsi nerozumná, neboť jsi v lásce jako dítě.
Smolnička - U mne najdeš úlevy.
Smrková větvička - musíš si zasloužit mou důvěru.
Snědek - Překvapím tě!
Sněženka - jsi moje první láska.
Sosnová větvička - lituji své lásky.
Sporýš - Spoléhej na mou lásku.
Starček - vzpomeň si někdy na mě, třeba i s hněvem.
Stéblo obilné - Proč jsi tak bojácný, musíš se mít více k světu.
Stéblo travní - Čekám na tvoji odpověď.
Stračka polní - nevěřím ti, Tvá věrnost není příliš pevná.
Střemchová větvička - smím Tě opět navštívit?
Stulík - Podej mi svou ruku.
Sveřep - Miluji tě stále.
Světlík - Marně hledáš klid.
Svída - Proč mě zlobíš svou tvrdohlavostí?
Svízel - Jen jednou kvete máj našeho života.
Svlačec - buďme navždy přáteli.
Svlačec rolní - modrý Tvé oči jsou plny duševní dobroty.
Svlačec rolní - růžový Mne se nezbavíš.
Šafrán - závidíš mi.
Šáchor - máš-li mne opravdu ráda, jsem šťasten.
Šalvěj - potěš mne v mém zármutku.
Šeřík - miluješ mne opravdu?
Špenát - Chceš mě za muže?
Šťavel - zapomeň, již více se neshledáme.
Štírovník - Jen opravdová láska může zahojit všechny křivdy.
Šťovík - překážky tě nesmějí odradit.
Tabák - Rád vzpomínám na místa,kde jsme se scházívali.
Tabákový květ - dovedeš mne obveselit.
Tařice - Rád vzpomínám na okamžik, kdy jsme se poprvé viděli.
Tavolník - Kam pohlédnu nyní, všechno mě těší.
Tis - pro Tebe chci žít a zemřít.
Tolije - Daruj i ty mně své srdce.
Topolová větvička - svěř se mi.
Trn - která růže bez trní, která láska bez zármutku.
Trnky - nechápu proč se na mne hněváš.
Třeslice - Ty mne neuznáváš.
Třešeň - Věřím, že se mezi námi rodí láska.
Třešňový květ - budeš opětovat moji lásku?
Třezalka - Jsi pochlebník.
Třtina cukrová - Prohlédl jsem tě. Jsi kam vítr, tam plášť.
Tulipán - Tvá krása nemá vnitřní hodnoty.
Tykev - Po tvém boku najdu ráj.
Úročník - Vyplač se u mne.
Vanilka - Vítězství je tvé.
Vavřín - Čistá láska zvítězila.
Vaz - Brzy budeme navždy svoji.
Večernice - Kéž bych mohl spáti na tvých ňadrech.
Vičenec - Já tě neopustím, důvěřuj mi.
Vikev - Zatrať veškeré pochybnosti.
Vinná réva - Jsem s tebou šťasten.
Vinný hrozen - prosím jen o jeden polibek.
Vinný květ - Těší mě i sebemenší dárek od tebe.
Vinný list - přijď ke mně a zůstaň mi věrná.
Violka vonná bílá - Tajná láska je nejsladší.
Violka vonná modrá - Srdce spojená věrnu láskou nikdo nerozloučí.
Violka vonná žlutá - Vezměme se, než uprchne naše mládí.
Violka vonná - Mé nároky jsou skromné.
Višeň - Znám tvé smýšlení.
Vítod - Jsme spojení láskou svou.
Vlaštovičník - hořím láskou kTobě.
Vlčí mák - neprozraďme svou lásku.
Volské oko - Ode mne nemůžeš čekat lásku.
Voskovka - jen s Tebou mohu být šťasten.
Vraní oko - Jen jednou mohu milovati, marná je tvoje snaha.
Vratič - Láska často i poblouzní.
Vrba - Na naši lásku mi zbyla jen vzpomínka.
Vrba potoční - zbyla mi pouze vzpomínka na naši lásku.
Vrba smuteční - štěstí své jsem již pochoval.
Vřes - kdykoliv jsem sám, vzpomenu na Tebe.
Vstavač - sobectvím si neposloužíš.
Zázvor - miluješ mne opravdu?
Zelí - Proč se mi vyhýbáš?
Zemědým - Proč rušíš dané mi slovo?
Zeměžluč - nemohu se od Tebe odloučit.
Zimolez - co mám od Tebe očekávat?
Zimostráz Jsi příliš svéhlavá
Zvonek - kdy Tě zase uvidím?
Žabinec - Netrap se svému osudu neujdeš.
Žalud - jsme pro sebe ztraceni.
Žitný klas - Zapomínáš na mne.
Žito - Toužím po Tobě.
Žluťucha - jsi příliš netrpělivý.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Klikni že si tu byl/a

klik 100% (18)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama